26 Μαρ 2013

ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ, 1912: Πίναξ σωματείων και επιτροπών - Ο «Σύνδεσμος Κτιστών» στη δύναμη του ΕΚΑ
Στην τελευταία σελίδα του βιβλίου «Η εργατική νομοθεσία της Ελλάδος, υπό Σπύρου Ι. Θεοδωροπούλου»,  που εξέδωσε το Εργατικό Κέντρο Αθηνών τον Γενάρη του 1912 και αποτελεί την πρώτη εργατική νομοθεσία που ψήφισε η Αναθεωρητική Βουλή του 1911, υπάρχει ένας πίνακας με τα σωματεία που είναι εγγεραμμένα στη δύναμη του ΕΚΑ εκείνη την περίοδο. Ανάμεσά τους βλέπουμε τον «Σύνδεσμο Κτιστών» (Αθηνώς-Πειραιώς) που είχε ιδρυθεί στις 27/12/1911 και ήταν ο «πρόγονος» του «Σωματείου Κτιστών Αθηνών», που ιδρύθηκε το 1912 και αυτοκαταργήθηκε το 1984, όταν όλα τα οικοδομικά σωματεία ένωσαν τις δυνάμεις τους στο Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας.

ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
***
ΠΙΝΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αρ.
Τίτλοι Σωματείων
Επίτροποι1
Αλληλοβοηθητική Αδελφότης των Τυπογράφων
Δημ. Κροντηράς, (αντιπρ.)
2
Αδελφότης Εργατών Μαρμαρογλυπτών ο «Φειδίας»
Κωνστ. Μάστορης, (πρ.)
3
Σύλλογος Καρπαθίων Λατόμων η «Πρόοδος»
Αντ. Σκορδαράς, (πρ.)
4
Σύνδεσμος των εν Αθήναις Ραπτών Εργατών
Ιωάν. Σταυρακάκης, σύμβ.)
5
Συντεχνία Εργατών Ζαχαροπλαστών Α.-Π.
Ιωάν. Πιερράκος, (πρ.)
6
Σωματείον Εργατών Αρτοποιών η «Περίθαλψις»
Βας. Κοκκόλης, (σύμβ.)
7
Σωματείων Σιγαροποιών και καπνεργατών Α.-Π.
Αθαν. Καλογερόπουλος, (πρ.)
8
Σύνδεσμος Τροχιοδρομικών Υπαλλήλων Α.Π.Π.
Μ. Σταυρόπουλος, (πρ.)
9
Ένωσις των εν Αθήναις και Πειραιεί Βυρσοδεψών
Ιωάν. Σταυράκης, (πρ.)
10
Σωματείον Εργατών Καθεκλοποιών
Θεοχ. Γαλλιατζάκης, σύμβ.)
11
Σύνδεσμος Εργατών Πεδιλοποιών
Δημ. Λεκάκης, (πρ.)
12
Σύνδεσμος Εργατών Μωσαϊκών Πλακών
Γαβριήλ Βατίδης, (σύμβ.)
13
Εργατικός Σύνδεσμος «Αλληλεγγύη»
Παναγ. Αθηναίος, (σύμβ.)
14
Αδελφότης Τεχνιτών Επιπλοποιών Α.-Π.
Ν. Ράμφος, (πρ.)
15
Σύνδεσμος Κτιστών
Γ. Βίδρας, (σύμβ.)
16
Σωματείον Πολιτικ. Και Στρατιωτ. Πιλοποιών Α.-Π.
Ιωάν. Μπουζούκος, (πρ.)
17
Σύνδεσμος Εργατών Υφαντουργείων και Κλωστηρίων
...
18
Σύνδεσμος Αμμοκονιαστών
Νικ. Τζιμόπουλος,(σύμβ.)
19
Αδελφότης Τεχνιτών Φωτιστικών ειδών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου